via-crea_over-Karin

Coach creatieve communicatie

Van uitingsvorm voor dove kinderen tot tool om alle kinderen te laten bloeien

Het idee voor creatieve communicatiecoaching ontstond eigenlijk als vanzelf. Ik werkte in het dovenonderwijs en zocht een creatieve manier om beter in gesprek te komen met de kinderen. Juist zij profiteren van visuele ondersteuning en ik merkte dat schilderen en tekenen prima uitingsmiddelen voor hen zijn.

Iedereen wil het beste voor het kind

Vanaf het moment dat ‘passend onderwijs’ werd ingevoerd, volgen ook kinderen met een beperking (indien enigszins mogelijk) regulier onderwijs. Van leerkracht in het dovenonderwijs werd ik ambulant dienstverlener Cluster 2 bij Auris Dienstverlening in Rotterdam. Basisscholen kloppen bij Auris aan voor leerlingen met communicatieproblemen die verder gaan dan die de school zelf aankan. Door het creatieve contact met het kind en de manier waarop ik met de leerkracht kan sparren, komen we samen tot het beste voor het kind.

Het is bijzonder om te zien hoe goed de auditief of communicatief beperkte kinderen zich kunnen redden in het gewone onderwijs met gespecialiseerde hulp.

Het effect van creatieve communicatie

Ik zag dat niet alleen de ‘beperkte’ kinderen baat hebben bij creatieve communicatie. Tijdens de reguliere schilderlessen die ik bijna 10 jaar gaf met beeldend kunstenaar Olga Bos, gingen kinderen creatief denken. We zagen dat kinderen zich durfden te uiten, ze meer zelfvertrouwen kregen (en daardoor beter konden leren!) en dat hun uitdrukkingsvaardigheid verbeterde. ‘Een middagje schilderen’ kreeg zo een diepere betekenis. Alle kinderen die iets konden leren op sociaal-emotioneel gebied groeiden door creativiteit.

Daarnaast kreeg ik steeds meer vragen van leerkrachten hoe ik een situatie zou aanpakken, vroegen kindercoaches me hoe ze tekenen en schilderen konden inzetten in hun praktijk en wilden ouders graag een gesprek over hoe ze de ingeslagen weg thuis konden voortzetten. Allemaal mensen voor wie ik er graag wilde zijn. Zo ontstond in 2011 ViaCrea.

Alle kinderen stralen

Aan kinderen worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Ze moeten goed kunnen leren, makkelijk in de omgang zijn, een grote vriendenkring hebben en zelfstandig zijn. Als er iets niet goed gaat, ligt dáár de nadruk op. Door hun creativiteit te stimuleren, komen kinderen vaak makkelijker zelf tot inzichten en oplossingen. Dat geeft lucht en zorgt ervoor dat ze weer vooruit kunnen kijken. En dáár groeit hun zelfvertrouwen van. Zo mooi kan het zijn. Ieder kind dat ik dit kan meegeven, daar word ik gelukkig van.

 

creatieve kindercoach

Op een speelse manier leer ik je kind beter kennen.
Door verschillende coachingtechnieken ervaart hij of zij zelf invloed te hebben op gedachtes en gedrag. Dit is een effectieve manier om zelf tot inzichten en oplossingen te komen.

hulp voor ouders

Hoe kun je als ouders je kind helpen bij de sociale en communicatieve ontwikkeling of hoe steun je hem/haar het beste bij het leren?
Er zijn verschillende mogelijkheden, van individuele begeleiding tot een groepscursus.

workshops-professionals

Het lijkt zo makkelijk: laat een kind tekenen en er komt wel iets uit. Als leerkracht of kindercoach ervaar je dat toch anders. Wat voor opdracht is geschikt? Welke vragen stel je erbij? Hoe ‘lees’ je een tekening? Ervaar het eerst maar eens zelf…

ViaCrea

M 06 23 97 46 84
E info@viacrea.nl

Expertise begeleiding van kinderen met:

 • problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gedragsproblemen
 • autisme
 • ADHD
 • leerproblemen bij het (aan)leren van taal, technisch en begrijpend lezen en spelling
 • de wil om te leren hoe ze moeten leren
 • een geringe communicatieve redzaamheid
 • een auditieve beperking (doofheid/ slechthorendheid/Cochleair Implantaat)
 • spraak- en/of taalproblemen

Gecertificeerd als:

 • Kindercoach
 • Specialist Creatieve Communicatie
 • Trainer ‘Vriendentraining’ (een training voor faalangstige kinderen/jongeren)
 • Trainer ‘Ik leer leren’ (een training voor groep 7/8 en de brugklas)
 • Speciaal onderwijsspecialist

Onderwijservaring:

 • Regulier Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal Onderwijs (SO cluster 2: leerlingen met spraak-, taal- en gehoorproblemen en autisme)
 • Trainer sociale en communicatieve vaardigheden
 • Medeontwikkelaar Training Sociaal Vaardig Communiceren
 • Ambulant dienstverlener
 • Coach

Warme groeten,

P.S. Vergeet ik te vertellen dat ik zelf ook moeder ben. Inmiddels van (bijna) volwassen kinderen. Maar je zorgen maken over het welzijn van je kinderen… dat doe je levenslang, is mijn ervaring.