Via Crea | header Over Karin

Coach en trainer creatieve communicatie

Van uitingsvorm voor dove kinderen tot tool om alle kinderen te laten bloeien

Het idee voor creatieve communicatiecoaching ontstond eigenlijk als vanzelf. Ik werkte in het dovenonderwijs en zocht een creatieve manier om beter in gesprek te komen met de kinderen. Juist zij profiteren van visuele ondersteuning en ik merkte dat schilderen en tekenen prima uitingsmiddelen voor hen zijn.

Iedereen wil het beste voor het kind

Vanaf het moment dat ‘passend onderwijs’ werd ingevoerd, volgen ook kinderen met een beperking (zoveel mogelijk) regulier onderwijs. Van leerkracht in het dovenonderwijs werd ik ambulant dienstverlener Cluster 2 bij Auris Dienstverlening in Rotterdam. Basisscholen kloppen bij Auris aan voor leerlingen met communicatieproblemen die verder gaan dan die de school zelf aankan. Door het creatieve contact met het kind en de manier waarop ik met de leerkracht kan sparren, komen we samen tot het beste voor het kind.

Het is bijzonder om te zien hoe goed de auditief of communicatief beperkte kinderen zich kunnen redden in het gewone onderwijs met gespecialiseerde hulp.

Het effect van creatieve communicatie

Ik zag dat niet alleen de ‘beperkte’ kinderen baat hebben bij creatieve communicatie. Tijdens de reguliere schilderlessen die ik bijna 10 jaar gaf met beeldend kunstenaar Olga Bos, gingen kinderen creatief denken. We zagen dat kinderen zich durfden te uiten, ze meer zelfvertrouwen kregen (en daardoor beter konden leren!) en dat hun uitdrukkingsvaardigheid verbeterde. ‘Een middagje schilderen’ kreeg zo een diepere betekenis. Alle kinderen die iets konden leren op sociaal-emotioneel gebied groeiden door creativiteit.

Daarnaast kreeg ik steeds meer vragen van leerkrachten hoe ik een situatie zou aanpakken, vroegen kindercoaches me hoe ze tekenen en schilderen konden inzetten in hun praktijk en wilden ouders graag een gesprek over hoe ze de ingeslagen weg thuis konden voortzetten. Allemaal mensen voor wie ik er graag wilde zijn. Zo ontstond in 2011 ViaCrea.

Alle kinderen stralen

Aan kinderen worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Ze moeten goed kunnen leren, makkelijk in de omgang zijn, een grote vriendenkring hebben en zelfstandig zijn. Als er iets niet goed gaat, ligt dáár de nadruk op. Door hun creativiteit te stimuleren, komen kinderen vaak makkelijker zelf tot inzichten en oplossingen. Dat geeft lucht en zorgt ervoor dat ze weer vooruit kunnen kijken. En dáár groeit hun zelfvertrouwen van. Zo mooi kan het zijn. Ieder kind dat ik dit kan meegeven, daar word ik gelukkig van.

Heb je in je werk als kindercoach, onderwijs- of zorgprofessional vaak te maken met kinderen met een gedragsprobleem? Ben je op zoek naar creatieve werkvormen om in te zetten tijdens je coachingtrajecten? Maak kennis met creatieve communicatiecoaching en ontdek of dit past bij jou.

Ben je op zoek naar een creatieve aanvulling op jouw huidige traject? Een extra vaardigheid om beter met kinderen te communiceren? In mijn cursus creatieve coaching leer ik je hoe je creatieve werkvormen kunt inzetten als waardevolle aanvulling op jouw eigen manier van coachen.

Creatief bezig zijn heeft niet alleen effect op kinderen, maar ook op volwassenen. In een ontspannen Franse sfeer midden in de natuur op het landgoed L’Huy Preau  houden Olga Bos en ik de Creatieve zomerweek ‘The Artist’s Way’ voor onderwijs- en zorgprofessionals en kindercoaches.

Expertise begeleiding van kinderen met:

 • problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gedragsproblemen
 • autisme
 • ADHD
 • leerproblemen bij het (aan)leren van taal, technisch en begrijpend lezen en spelling
 • de wil om te leren hoe ze moeten leren
 • geringe communicatieve redzaamheid
 • een auditieve beperking (doofheid/ slechthorendheid/Cochleair Implantaat)
 • spraak- en/of taalproblemen

Gecertificeerd als:

 • Kindercoach
 • Specialist Creatieve Communicatie
 • Trainer ‘Vriendentraining’ (een training voor faalangstige kinderen/jongeren)
 • Trainer ‘Ik leer leren’ (een training voor groep 7/8 en de brugklas)
 • Speciaal onderwijsspecialist

Onderwijservaring:

 • Regulier Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Speciaal Onderwijs (SO cluster 2: leerlingen met spraak-, taal- en gehoorproblemen en autisme)
 • Trainer sociale en communicatieve vaardigheden
 • Medeontwikkelaar Training Sociaal Vaardig Communiceren
 • Ambulant dienstverlener
 • Coach

Warme groeten,

P.S. Vergeet ik te vertellen dat ik zelf ook moeder ben van drie volwassen kinderen. Maar je zorgen maken over het welzijn van je kinderen doe je levenslang is mijn ervaring.

Dit is nu eens coaching waar je écht iets aan hebt!

"Ik ben blij dat onze school  een aantal jaar geleden in contact is gekomen met Karin en haar creatieve coaching . Een groot aantal kinderen van onze school is door haar ontzettend goed geholpen en begeleid.

De integere, speelse en ontspannen manier waarop Karin aan het werk gaat, maakt dat de kinderen zich meteen thuis bij haar voelen. De kinderen leren op een creatieve wijze om te gaan met voor hen moeilijke omstandigheden.

Op onze school heeft zij bijvoorbeeld met kinderen gewerkt die het moeilijk vinden om een verhaal te vertellen, vriendjes te maken, om te gaan met onvoorspelbare situaties, weinig zelfvertrouwen hebben, het lastig vinden om zelfstandig te werken enzovoort. Door haar werk hebben wij de kinderen letterlijk op zien bloeien.

Karin maakt na elke sessie een beeldverslag waarin je als leerkracht, internbegeleider en ouder kunt lezen hoe de sessie verlopen is en waarmee je zelf in de klas of thuis weer aan de slag kunt. De kinderen gaan graag naar haar toe en krijgen adviezen die ze direct in het dagelijks leven toe kunnen passen. De sessies worden afgesloten met een overzicht van het gemaakte werk en een klein aandenken. Het is geweldig om te zien hoe trots de kinderen hierop zijn en van genieten.

Het werken met Karin is fijn omdat ze echt heel goed met je meedenkt en adviezen geeft die direct toe te passen zijn. Haar beeldverslagen zijn elke keer weer een feest om te lezen.  Verder is zij heel punctueel en houdt zij zich aan afspraken die gemaakt zijn.

Kortom… dit is nu eens een coaching waar je écht iets aan hebt."

Monique Vermaat
internbegeleider/adjunct directeur